Kalendář 2014 - Varianta 1

Pář řádek pro vás, které zaujal můj kaledář.

Už na studiích AVU jsem si oblíbil grafickou techniku litografie. Je to staré tiskařské řemeslo, které spojuje preciznost s přírodními materiály, a při přípravě tiskové matrice se stáváte téměř alchymisty...

Kresba či malba vzniká na ručně, dokonale vybroušeném plochém kameni, dle velikosti formátu mohou tyto kameny dosahovat váhy přes 50kg!

Tento druh vápence ma ůžasnou schopnost paměti. Při kontaktu s mastnými materiály si pamatuje jejich stopu. Na této paměti a principu odpudivosti vody od mastných materiálů, vznikla geniálně jednoduchá, ale přesná reprodukční technika, která dala výtvarníkům spoustu nového tvarosloví. Namátkou, pan Dalí, Lautrec či Mucha by bez litografie řadu zásadních děl nevytvořili.

V roce 2013 jsem nakreslil první kalendář, jako dárek pro ůčastníky předvánočního Setkání v Avionu. Letos mi už bylo líto nepokračovat. Koncipuji kalendář vždy tak, aby po uplynutí kalendářního roku bylo možno kresbu odstřihnout či odlepit od kalendáře, a nechat si samotnou kresbu. Letošní tisk jsem vytiskl v dílně Petra Korbeláře, ve dvou variantách, v nákladu 100ks.