Beseda o Austrálii

Během své koncertní činnosti častokrát slýchávám, že by se lidé také rádi dozvídali něco o původu nástroje a celé aboriginské kultuře vůbec...
Posledních několik let tedy také organizuji besedy, kde více povídám než hraji a lidé se mohou ptát...

Také vždy přivezu různé reálné aboriginské předměty, nástroje, které mé vyprávění doplní a návštěvníci si je mohou vzít do rukou..
Přestože více mluvím než hraji, samozřejmě že řadu nástrojů pro ilustraci též rozezním ... :)

Program besedy osciluje mezi 90-120min, lze také doplnit o pozdější sólo hudební vystoupení a rozdělit tak večer do dvou bloků...

Součástí besedy může být i komentovaná projekce zaměřená na porozumění vizuálnímu umění domorodé Austrálie, které bývá mylně vnímáno jako zaostalé...

V případě zájmu o besedu zde kontakt (Blanka Křikavová, info.smeykal@gmail.com, 732 120 015) a domluvíme vše potřebné.

Těším se na slyšenou i viděnou...

O.S.