Workshopy


 


Výuka
SOUKROMÉ LEKCE HRY NA DIDGERIDOO!

Pro všechny z vás, kteří máte hlubší zájem se hře na didgeridoo věnovat, otevírám možnost domluvy na individuální lekci pro jakoukoli hráčskou úroveň.
Termíny budeme domlouvat dle společných časových možností. Zájemci pište na info.smeykal@gmail.com.
Těším se na společný čas výuky!!! O.S.

 

 

 

 

  

 WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA EUKALYPTOVÉ NÁSTROJE 

V souvislosti se svými každoročními workshopy bych rád zmínil další plánovaný workshop, speciálně zaměřený na eukalyptové nástroje.

Eukalyptus je dřevo velmi rozdílných vlastností než evropské dřeviny. A určitě není v mých silách během jednoho víkendu seznámit se všemi aspekty původních nástrojů. Jedním ze specifických žánrů a úhlů pohledu na eukalyptové nástroje je ten, který také již řadu let velice zajímá a inspiruje mne. Jsou to stromy přírodně vyhlodané termity a jsou tak příhodně vytvarované, že již není potřeba žádný zásah, aby mohly být použity ke hře. Ne všechny nástroje jsou tradičně takto vyráběny. Většinou jsou tradičně osekávány mačetou a vnitřní dutina je vyčištěna a dláty optimalizována.

Přesto lze nalézt nástroje, které - podobně jako např. mořská mušle - jsou již od přírody připraveny k rozeznění. Co je na takovýchto nástrojích zajímavé, je pocit, inspirace, vibrace, kterou hráč vytvoří. Hraje totiž na čistě přírodní výtvor, bez zásahu člověka.

Tento druh nástrojů má svůj velmi specifický zvuk, který mne velmi inspiruje a myslím, že například pro meditace nebo muzikoterapeuty může být zajímavým nástrojem. Pokud by vás toto téma zajímalo, prosím napište. Připravil bych workshop, jehož součástí by byl pro každého z vás jeden takovýto nástroj, jenž byste si odvezli domů.

Minimální počet pro takový víkend je 8 účastníků. Více se rozepíši již vážným zájemcům... V případě zájmu piště na: info.smeykal@gmail.com