Výchovný koncert ...

...mám z dětství spojený se vzpomínkou návštěv koncertních sálů, kde se nám profesionálové snažili předat svůj pohled na hudbu a hudebnost. Jediné co si pamatuji byl pocit, že to je velká dřina a žádná zábava.

Po letech, když jsem dostal nabídku povídat dětem o své činnosti a o nástroji, kterým se zabývám, objevil jsem si pro sebe, že výchovný koncert může být zábavný i poučný zároveň. Jedním slovem bych jej nazval inspirativní. Výchovný koncert může inspirovat a to je něco, co považuji za největší zisk, který může návštěvník výchovňáku získat. A na tento prvek se při výchovném koncertu soustřeďuji.

Čas konání je individuální od 45 min po 90 min, či dle představy vedoucích. K jeho konání je vhodný jakýkoli prostor, není potřeba nic speciálního, třída, sál tělocvičny, aula...
Věk posluchačů není důležitý, mám zkušenost od mateřské školky po universitu.
...z mé zkušenosti je vhodné rozdělit posluchače na předškolní, školní první stupeň a druhý stupeň...

Během programu se posluchači seznámí s konceptem hudebnosti primitivních národů Austrálie, tedy defacto hudbou doby kamenné. Jakousi “předhudbou hudby naší, která ale v nás stále existuje.” Posluchači též uvidí autentické předměty jejich denního života, uslyší a sami si vyzkouší, jak se taková hudba provozuje.

Další možností je propojení s výtvarnou činností, kdy mám pro děti připravený program, v rámci něhož se kreslí (vhodné pro menší děti - první stupeň)

V případě zájmu zde kontakt: Blanka Křikavová, info.smeykal@gmail.com, 732 120 015

Častou situací je, že se vyskytuji koncertně v blízkosti vaší instituce. Je možné mne kontaktovat a domluvit dopolední vystoupení pro vaše posluchače.
...školky, školy, gymnasia, fakulty, či dům seniorů... rád s vámi domluvím podrobnosti.
Je to nejjednodušší cesta jak uspořádat tuto akci.

Těším se.

O.S.

Výchovný koncert web
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert
Výchovný koncert