Newsletter Ondřeje Smeykala: OHLEDNUTI ZA PREDSLUNOVRATOVYMI KONCERTY

Odesláno: 22.12.2019 14:23 hod.
Také vám hezké chvíle utíkají rychleji?Já si to nejvíce uvědomuji s přípravou akcí, na které se nejvíce těším...Během roku je skládáte dohromady jako hlavolam, pak se těšíte že vše dopadne krásně. Přípravu na místě nepodceňujete, snažíte se dohlédnout každý aspekt. Říká se tomu dělat tu neviditelnou část práce... 
A pak večer začne...a skončí...

Když se to povede, je to jako blesk, když zahřmí krajinou... a v každém stromu, větvičce zůstane jakási ozvěna...a ta zní, a někdy zní dlouho. Když se koncert povede, může taková ozvěna v nás zůstat jakousi společnou ochranou, do dalšího propojení...

Je hezké dívat se zpětně na obrázky, na kterých je všechen ten rej. Díky Blance Křikavové si můžeme tyto okamžiky zvěčnit i vizuálně...Mé poděkování patří zejména Velkému sálu Novoměstské radnice, Mikoláši Bělíkovi, Janu Kotulánovi,Miloši Vacíkovi , Oskaru Törökovi, Michalu Černému, Lukáši Slepičkovi, Karlu Svobodovi s Orlíkem, za nějž vděčíme Romi!!, Kateřině Melenové, Ifce Kabátové, Jardovi Špulákovi, Honzovi Hakrovi, Blance Křikavové, Martinu Křikavovi, Jiřímu Hellerovi, Lence Hellerové, Petrovi Korbelářovi, Petra Egon, Martině Smutné, Aleši Doležálkovi, Lukáši Pilnajovi, Kábulovi, Tomáši Dufkovi, Tomáši Woodwardovi, Danovi Šubrtovi... a mnoho dalším neviditelným spolupracovníkům.

A vám všem posluchačům, kteří jste přišli do nové lokace Novoměstské radnice podpořit vizi předslunovratového ponoru, za zvuku didgeridoo...

věřím, že jsme našli nové místo, které postupně zabydlíme dalšími předslunovratovými nápady...

Klidné dny všem...O.S. 

Vánoční koncert 2019 Novoměstská radnice
  ---------------------------------------------


Z newsletteru se můžete odhlásit zde
. 
Newsletter Ondřeje Smeykala